VOALA & BYFORES – atspari visuomenė Baltijos regione

2023/05/05

Lietuvos jaunimo atstovai mokymuose Suomijoje

Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje tapo projekto  Baltijos jaunimas atspariai visuomenei  (BYFORES) ir Savanoriai ir vietos valdžios – Baltijos jūros regiono tinklas (VOALA) partneriais.

BYFORES projektas, kurį koordinuoja Suomijos nacionalinės gelbėjimo asociacija, įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su lygiagrečiu projektu – VOALA, kurį koordinuoja Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriatas (CBSS). Projektų tikslas – didinti visuomenės atsparumą stichinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, stiprinant tarpsektorinį valdžios institucijų ir savanorių organizacijų bendradarbiavimą krizių valdymo srityje Baltijos jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo įtraukimui. Pagrindinės projekto veiklos apima tarptautines scenarijais grįstas pratybas jaunimui, mokymų seminarą ir tarptautinę konferenciją.

Š. m. kovo 30-31 d. Šaulių sąjungos, Lietuvos skautų ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo atstovai drauge su jaunimo organizacijų atstovais iš Švedijos, Latvijos, Estijos, Danijos, Suomijos, Lenkijos ir Vokietijos dalyvavo mokymuose „Jaunimo atsparumas ir veiklumas šiandienos neapibrėžtumo sąlygomis“. Lietuvos atstovų dalyvavimą Suomijoje surengtuose mokymuose parėmė Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje.

Mokymų metu buvo dalinamasi Covid-19 ir karo Ukrainoje sukeltų krizių valdymo patirtimi, mažesnėse grupėse dirbama ties galimų krizių scenarijų valdymu. Be jaunimo atstovų, dalyvauti mokymuose buvo pakviesti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su civiline sauga, pilietiniu ugdymu, bei įvairių šalių vidaus reikalų ministerijų atstovai. Sugrįžę dalyviai įspūdžiais ir naujomis žiniomis pasidalino su savo organizacijomis, bei Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje.

Pagrindinis BYFORES rėmėjas – Baltijos jūros valstybių taryba. Daugiau apie projektą: https://www.spek.fi/en/advocacy/international-cooperation/byfores/