Didinant atsparumą krizėms Baltijos jūros regione, svarbus ir valdžios institucijų, ir savanorių vaidmuo

2024/03/01

Baigėsi du svarbūs visuomenių atsparumo krizėms skirti projektai, kurių partneriu buvo ir  Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje:  „Baltijos jaunimas atspariai visuomenei“  (BYFORES) ir „Savanoriai ir vietos valdžios – Baltijos jūros regiono tinklas“ (VOALA). Jų pagrindu parengtos rekomendacijos, padėsiančios stiprinti bei geriau koordinuoti savanorių ir valdžios institucijų bendradarbiavimą krizių atveju.

BYFORES projektas, koordinuojamas Suomijos nacionalinės gelbėjimo asociacijos, buvo įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su lygiagrečiu projektu – VOALA, kurį koordinavo Baltijos jūros valstybių tarybos sekretoriatas (CBSS). Projektų tikslas – didinti visuomenės atsparumą stichinėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms, stiprinant valdžios institucijų ir savanorių organizacijų bendradarbiavimą krizių valdymo srityje Baltijos jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo įtraukimui. Pagrindinės projekto veiklos apima tarptautines scenarijais grįstas pratybas jaunimui, mokymų seminarą ir tarptautinę konferenciją.

Į projekto veiklas – tarptautines scenarijais grįstas pratybas jaunimui, mokymų seminarus ir tarptautinę konferenciją – buvo įtraukti ir jaunimo atstovai iš Šaulių sąjungos, Lietuvos skautų ir Lietuvos Raudonojo kryžiaus.

Rekomendacijos, kaip plėtoti savanorių ir valdžios institucijų bendradarbiavimą

Abiejuose projektuose buvo surinkta geroji savanorių įtraukimo į krizių valdymą patirtis ir parengtos rekomendacijos, kaip plėtoti savanorių ir valdžios institucijų bendradarbiavimą. Rekomendacijos buvo parengtos remiantis projektuose surengtų seminarų ir įvairiose šalyse vykusių savanorių ir valdžios institucijų apskritojo stalo diskusijų rezultatais.

Lietuvos jaunimo atstovai mokymuose Suomijoje

Remiantis rekomendacijomis, valstybės institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir savivaldybėms turi būti nustatyti aiškūs reikalavimai, ko tikimasi iš kiekvieno dalyvio ir kaip turi būti sprendžiami nelaimių rizikos mažinimo klausimai. Turėtų būti didinamas piliečių informuotumas apie esamus ir būsimus pavojus, nuolat teikiama informacija apie asmens vaidmenį mažinant nelaimių riziką ir individualaus pasirengimo svarbą.

Taip pat svarbu sukurti paskatas savanorystei ir sudaryti sąlygas savanoriams dalyvauti gelbėjimo tarnybų užduotyse. Pavyzdžiui, reikėtų sukurti savanorių duomenų bazę vietos lygmeniu ir sudaryti esamų savanorių organizacijų ir jų įgūdžių žemėlapį. Jauni žmonės turėtų būti kviečiami prisijungti prie savanoriškos veiklos atliekant jų žinias ir gebėjimus atitinkančias užduotis.

Rekomendacijos:

  • Sudaryti aiškų reikalavimų ir (arba) lūkesčių, skirtų valdžios institucijoms, organizacijoms ir savivaldybėms, sąrašą
  • Didinti piliečių informuotumą apie rizikas
  • Tapti savanoriu turi būti paprasta ir patrauklu
  • Palengvinti savanorių pasitelkimo procedūras nelaimės atveju

Skaityti visas rekomendacijas >> REKOMENDACIJOS Byfores2024_SPEK

Parengta pagal Kaisa Eskelinen, Suomijos nacionalinės gelbėjimo asociacijos tyrėjos, blogo įrašą „Crisis resilience in the Baltic Sea region needs both authorities and volunteers“