FOR-IN projekto mokomieji vizitai: gerosios pabėgėlių ir imigrantų integracijos praktikos iš Danijos ir Švedijos

2022/12/05

2022 m. gruodžio 5 – 9 d. Šiaurės ir Baltijos šalių iniciatyvos For–In (Pabėgėlių ir imigrantų integracijos skatinimas/For Integration) įgyvendinimo komanda kartu su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro (JTVPK) atstovybe Šiaurės ir Baltijos šalims organizuoja mokomąjį vizitą į Daniją ir Švediją nacionalinėms ir vietos valdžios institucijoms iš Baltijos šalių.

Mokomųjų vizitų į Daniją ir Švediją tikslas – įgyti žinių apie vietinę integracijos politiką ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, siekiant stiprinti vietinio lygmens priėmimo bei integracijos gebėjimus ir kuriant holistinį požiūrį į vietinio lygmens integracijos veiksmų planavimą Baltijos šalių savivaldybėse. Tikimasi, kad per susitikimus ir diskusijas priimančiose Danijos ir Švedijos savivaldybėse bus sukurti regioniniai integracijos specialistų tinklai, kurie dar labiau palengvins keitimąsi žiniomis.

Baltijos šalių delegacija

Estijos delegaciją sudaro Tartu, Pärnu, Jõhvi miestų atstovai, taip pat Estijos miestų ir savivaldybių asociacijos, Estijos kultūros ministerijos ir koordinuojančio projekto partnerio „Tartu Welcome centre“ atstovai.

Latvijai atstovaus Jekabpilio, Jelgavos, Balvų, Aizkrauklės miestų savivaldybių darbuotojai, taip pat koordinuojančių projekto partnerių Socialinės integracijos fondo ir „Providus“ atstovai.

Iš Lietuvos į vizitą vyksta valstybės tarnautojai iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių miestų savivaldybių administracijų, taip pat Akmenės rajono savivaldybės. Prie delegacijos prisijungs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas ir projektą koordinuojančio partnerio „Diversity Development Group“ atstovas.

2022 m. gruodžio 14 d. „Diversity Development Group“, remdamasi Danijoje ir Švedijoje vykusių susitikimų metu įgytomis žiniomis, organizuos internetinį seminarą ir diskusijas, į kurias pakvies Lietuvos savivaldybes, suinteresuotas ugdyti kompetencijas naujai atvykusių asmenų integracijos srityje.

Pažintinių vizitų programa: dėmesys iššūkiams, galimybėms ir sprendimams

Danijoje Baltijos šalių delegacija lankysis Roskildės ir Gentoftės savivaldybėse, kur susipažins su vietos lygmens integracijos ekosistema, nacionalinio lygmens politika ir savivaldybių programomis. Delegacijos nariams bus pristatyta, kaip vykdomas bendradarbiavimas su pilietine visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis,  jie lankysis įstaigose ir organizacijose, kur teikiamos integracijos paslaugos: vaikų dienos centruose, kalbų mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir privačiose įmonėse. Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama iššūkiams, galimybėms ir sprendimams, kurie labiausiai pasiteisino. Pagrindinė nevyriausybinė organizacija, Danijos pabėgėlių taryba (Danish Refugee Council), pasidalys savo darbo su savivaldybėmis patirtimi.

Taip pat bus surengtas susitikimas su Tarptautinio įdarbinimo ir integracijos agentūra, kuriame bus apžvelgta nacionalinio lygmens integracijos politika ir jos  sąsajos su integracijos darbu savivaldybėse.

Intensyvi programa planuojama Švedijoje. Vizito Malmėje metu Baltijos šalių partneriai išsamiai susipažins su „Skåne Partnership“ iniciatyva ir susitiks su Malmės savivaldybės atstovais. „Skåne Partnership“ iniciatyva yra gerai žinoma dėl savo holistinės ir įtraukios naujai atvykusių pabėgėlių ir imigrantų integracijos strategijos. Joje daugiausia dėmesio skiriama ilgalaikiam darbui, įtraukčiai ir dalijimuisi žiniomis. Švedijos Eslöv savivaldybėje Baltijos šalių atstovai susipažins, kaip prie pabėgėlių ir imigrantų integracijos į visuomenę ir darbo rinką prisideda įvairios nevyriausybinės organizacijos, teikdamos kalbų mokymo paslaugas (ABF), galimybę mokytis internetu (Studiefrämjandet) ar pagalbą rūpinantis vaikais („Pippi power“ /Gelbėkit vaikus).

Planuojami susitikimai su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis integracijos paslaugas pabėgėliams ir imigrantams, pavyzdžiui, Tarptautine moterų asociacija (IKF) ir organizacija „Hej Främling“.

Lundo savivaldybėje bus pristatytas savivaldybės ir NVO bendradarbiavimas, koordinuojant pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos.

Daugiau informacijos apie FOR-IN projektą rasite čia >>