NORDPLUS programa

2021/01/01

Kas yra Nordplus programa?

„Nordplus“ programą sudaro penkios paprogramės, kurios apima visą švietimo sektorių. Kiekviena paprogramė įkūnija Šiaurės ministrų tarybos tikslus gerinti Šiaurės regiono ir Baltijos šalių švietimo kokybę ir plėtoti bendradarbiavimą.

Trys iš programų – „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Higher Education“ – yra orientuotos į atitinkamus sektorius, o „Nordplus Horizontal“ ir „Nordplus Nordic Languages“ sutelktos į švietimo veiklą tarp domenų ir bendradarbiavimą Šiaurės šalių kalbomis visuose sektoriuose.

Paraiškos pateikimo terminas

Galite kreiptis dėl finansavimo projektams ar bendradarbiavimo tinklams pagal visas „Nordplus“ programas, o „Nordplus Junior“, „Nordplus Adult“ ir „Nordplus Higher Education“ taip pat suteikia jums paramą mobilumui ir mobilumo finansavimo funkciją.

Paraiškos pateikimo terminas yra: 2024 m. vasario 1 d. 23:59 val. (CET)

Dėmesio! Teikti paraiškas galima tik elektroniniu būdu programos svetainėje internete www.nordplusonline.org

„Nordplus Junior“

Programa skirta pradiniam, viduriniam ir priešmokykliniam ugdymui.

Kreipkitės čia, jei ieškote finansavimo:

 • Stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp mokyklų (įskaitant vaikų darželius, priešmokyklinio ugdymo įstaigas);
 • Skatinti kokybės, kūrybiškumo ir inovacijų plėtrą švietime;
 • Skatinti „Mokymąsi visiems“, kuriant lygias galimybes įtraukiamajame švietime;
 • Stiprinti Šiaurės kalbas ir skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių kalbų mokėjimą ir kultūrų supratimą;
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp mokyklų (įskaitant vaikų darželius, priešmokyklinio ugdymo įstaigas) ir darbinio gyvenimo.

„Nordplus Junior“ teikia paramą bendradarbiavimo tinklams, projektams ir mokytojų bei mokinių mainams.

Tikslinė grupė: visų tipų (bendrojo ir profesinio lavinimo) mokyklos, jų direktoriai, mokytojai, kitas pedagoginis personalas, mokiniai, kitos institucijos, dirbančios mokyklinio ugdymo srityje.

„Nordplus Higher Education“

Programa aukštojo mokslo sektoriui.

Kreipkitės čia, jei ieškote finansavimo:

 • Stiprinti ryšius tarp aukštojo mokslo įstaigų (AMĮ) iš dalyvaujančių šalių, ir privačių, ir viešų, siūlančių pripažįstamas aukštojo mokslo kvalifikacijas, kuriant bendradarbiavimo tinklus, skirtus dalintis patirtimi, geriausia praktika ir novatoriškais rezultatus, bei juos skleisti;
 • Prisidėti prie bendradarbiavimo tarp AMĮ ir kitų institucijų ar organizacijų, dalyvaujančių arba turinčių interesų aukštojo mokslo srityje;
 • Prisidėti prie bendradarbiavimo tarp AMĮ ir darbo rinkos;
 • Palengvinti aukštos kokybės individualius, akademinius ar darbo vietos mainus studentams ir mokytojams „Nordplus“ šalyse.

„Nordplus Higher Education“ teikia paramą bendradarbiavimo tinklams, projektams ir mokytojų bei mokinių mainams.

Tikslinė grupė: aukštojo mokslo institucijų studentai, dėstytojai ir kitas personalas, organizacijos ar institucijos, dirbančios aukštojo mokslo srityje.

„Nordplus Adult“

Suaugusiųjų mokymo programa.

Kreipkitės čia, jei ieškote finansavimo:

 • Stiprinti pagrindines suaugusiųjų kompetencijas ir suaugusiųjų neformaliojo mokymosi pripažinimą;
 • Remti suaugusiųjų švietimą ir mokymąsi, siekiant patenkinti šiuolaikinės pilietybės iššūkius;
 • Stiprinti ryšį tarp suaugusiųjų mokymosi ir darbinio gyvenimo.

„Nordplus Adult“ teikia paramą bendradarbiavimo tinklams, projektams ir mokytojų bei mokinių mainams.

Tikslinė grupė: formalaus ir neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijos, mokytojai ir kitas personalas bei besimokantys suaugusieji.

„Nordplus Horizontal“

Programa, skirta tarpsektoriniams projektams.

Kreipkitės čia, jei ieškote finansavimo:

 • Paremti tarpsektorinį bendradarbiavimo tinklą ir projekto veiklą švietimo srityje;
 • Paremti inovacinius projektus, jungiančius tradicines kategorijas ir sektorius, kurie gali spręsti naujus, skirtingus, platesnius ar sudėtingesnius klausimus ir iššūkius;
 • Teikti paramą projektų ir bendradarbiavimo tinklų veiklai, kuria siekiama prisidėti prie kokybės ir inovacijų plėtros dalyvaujančių šalių švietimo sistemose, skirtose mokymuisi visą gyvenimą.

„Nordplus Horizontal“ teikia paramą bendradarbiavimo tinklams ir projektams.

Tikslinė grupė: asmenys, institucijos, organizacijos ar kitos įstaigos, dirbančios švietimo ir mokymosi visą gyvenimą srityje.

„Nordplus Nordic Languages“

Programa, skirta Šiaurės šalių kalbų mokymuisi.

Kreipkitės čia, jei ieškote finansavimo:

 • Remti veiklą, kuri gerina vaikų ir jaunimo Šiaurės šalių kalbų supratimą, pirmiausia, Danijos, Norvegijos ir Švedijos;
 • Kurti medžiagą, metodus ir strategijas, siekiant pagerinti Šiaurės kalbų supratimą visuose švietimo sistemos lygmenyse.

„Nordplus Nordic Languages“ teikia paramą bendradarbiavimo tinklams ir projektams.

Tikslinė grupė: švietimo ir mokslo įstaigos, organizacijos ir asociacijos, nevyriausybinio sektoriaus organizacijos ir privačios įmonės.

Daugiau informacijos

Nordplus programos paramą Lietuvoje administruoja ir informaciją teikia Švietimo mainų paramos fondas, www.smpf.lt, nordplus@smpf.lt