Kultūrinio mobilumo programa: mobilumo finansavimas

2021/01/01

Paraiškų teikimo terminai 2024 m.

Mobilumo modulio finansavimo paraiškos priimamos tris kartus per metus:

 1. 2024 m. sausio 2 – 31 d.
 2. 2024 m. kovo 1-31 d.
 3. 2024 m. rugpjūčio 20 – rugsėjo 20 d.

Paraiškų teikimo laikas – iki paskutinės termino dienos 15:59 val.

Norite rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui?

Prisijunkite prie tinklo Šiaurės šalių ir Baltijos šalių kultūros darbuotojams, kurie nori rasti kitų bendraminčių naujam bendradarbiavimui. Tinkle nariai gali skelbti ar dalintis informacija apie finansavimo galimybes, kvietimus ir panašius dalykus, skirtus Šiaurės ir Baltijos šalių menininkams ir kultūros sektoriaus profesionalams.

Programos tikslai

Skatinti Šiaurės ir Baltijos šalių profesionalių menininkų ir kultūros darbuotojų tarptautinį mobilumą, siekiant sukurti pagrindą ir stiprinti novatoriško ir dinamiško meno ir kultūros gyvenimo raidą Šiaurės ir Baltijos šalių regione.

Kokia veikla finansuojama?

 • 1-14 d. vizitas į Šiaurės arba kitas Baltijos šalis.

Mobilumo veiklų finansavimas suteikia menininkams ir kultūros srities darbuotojams galimybę keliauti, užmegzti naujus ir stiprinti turimus ryšius Šiaurės ir Baltijos šalių regione, keistis žiniomis ir patirtimis, pristatyti savo kūrybą, skatinti domėjimąsi šio regiono menu ir kultūra, kartu su kolegomis iš kitų šalių dalyvauti bendroje veikloje – parodose, konferencijose, seminaruose, meno ir kultūros tyrimų veikloje.

Finansavimas skiriamas mobilumo veikloms, vykdomoms tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių ir teritorijų: Danijos, Estijos, Suomijos, Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos ir Alandų salų.

Naujiena! Vieno vizito metu galima derinti apsilankymą daugiau nei vienoje regiono šalių.

Kas gali teikti paraiškas?

Profesionalūs menininkai ir kultūros darbuotojai, aktyviai dalyvaujantys meno ir kultūros veikloje (pvz., kuratoriai, prodiuseriai, grožinės literatūros vertėjai, kultūros leidinių redaktoriai, meno ir kultūros tyrėjai) visuose kultūros ir meno žanruose:

 • Tik fiziniai asmenys.

Pareiškėjų nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti Šiaurės (Danija, Suomija, Farerų salos, Grenlandija, Islandija, Norvegija, Švedija ir Alandų salos) arba Baltijos šalyse (Estija, Latvija ir Lietuva), bet jie nebūtinai būti šių šalių piliečiai.

Kultūros ir meno profesionalas yra apibrėžiamas kaip asmuo, turintis dokumentus, patvirtinančius jo darbo meno ir kultūros srityje patirtį, ir (arba) įgijęs meno ar kultūros srities kvalifikaciją.

Mobilumo finansavimas studentams paprastai nėra teikiamas. Profesionalūs menininkai ir kultūros darbuotojai, pradėję naujas studijas, kai kuriais atvejais gali gauti paramą, jei jų kelionės tikslas yra susijęs su profesine veikla, ne studijomis.

Parama įprastai neteikiama valstybės tarnautojams arba valstybinių įstaigų darbuotojams (vyriausybinių agentūrų, savivaldybės institucijų, regioninių institucijų ar panašių įstaigų pareigūnams), nebent būtų pagrįstas poreikis gauti finansavimą mobilumo veikloms.

Taip pat nėra finansuojamos verslo kelionės įmonių atstovams.

Asmenys ir grupės

Paraišką turi teikti pats mobilumo veiklas vykdysiantis asmuo. Kreiptis paramos kito asmens vardu nėra leidžiama.

Dėl grupių ir kolektyvų:

Jei tuo pačiu tikslu keliaujate kartu su kitais asmenimis nedidele grupe, visi grupės nariai turi teikti individualias paraiškas, ir jos bus vertinamos individualia tvarka. Paraiškoje prašome nurodyti kitų savo grupės narių pavardes.

Asmenims su negalia, kuriems yra būtinas lydintis asmuo, mobilumo programa gali finansuoti asistento vizitą.

Laikotarpis ir paramos suma

Mobilumo finansavimas gali būti skiriamas iki 14 dienų trukmės vizito kelionės, nakvynės ir pragyvenimo išlaidoms padengti. Suma apskaičiuojama pagal fiksuotas dienpinigių normas, nustatytas vidutines kelionės išlaidas, atsižvelgiant į paskirties vietą, ir numatomą vizito trukmę. Pareiškėjas negali kreiptis dėl dalinio finansavimo (pvz., tik kelionei arba tik pragyvenimui), taip pat negalima prašyti papildomo finansavimo, pavyzdžiui, gamybos kaštams ar honorarams.

Internetinė paraiškos forma automatiškai apskaičiuoja prašomą sumą pagal nurodytą paskirties vietą ir numatomą kelionės trukmę.

Parama apima vieną kelionę su grįžimu.

Naujiena! Vieno vizito metu galima derinti apsilankymą keliose regiono šalyse. Vienam kvietimui asmuo ar grupė gali teikti tik vieną paraišką. Parama nėra skiriama kelionei, kuri jau prasidėjo ir (arba) buvo baigta prieš priimant sprendimą dėl finansavimo skyrimo. Tai reiškia, kad anksčiausiai mobilumo veiklas galima pradėti praėjus dviem mėnesiams po paraiškų teikimo termino.

Apskaičiuokite reikiamą paramos sumą

Kelios paskirties vietos

Siekiant tvaresnio keliavimo, paraiškoje galima nurodyti kelias paskirties vietas, jei to paties projekto metu numatoma apsilankyti keliose Šiaurės ar Baltijos šalyse. Vienoje paraiškoje negalima prašyti finansavimo keliems vizitams skirtingais tikslais. Taip pat, kelionė visada turi baigtis toje šalyje, kurioje prasidėjo. Jei ketinate apsilankyti keliose šalyse, turite prie paraiškos pridėti kvietimus iš kiekvienos šalies.

Turams finansavimas nėra skiriamas.

Vertinimo kriterijai

Vertinant paraiškas, svarbiais laikomi šie dalykai:

 • Projekto, kuriam rengiama kelionė, kokybė ir pareiškėjas (-ai), kuris (kurie) ją rengia;
 • Vizitai, skatinantys naujų grupių ir iniciatyvų formavimąsi;
 • Kelionės, skirtos įgyti žinių ir plėtoti naujas meno ir meninės raiškos formas;
 • Projektai ir tyrimai, svarbūs Šiaurės ir Baltijos šalių regionui.

Šiaurės ir Baltijos šalių dimensija

Šiame kontekste Šiaurės ir Baltijos šalių dimensija reiškia, kad kelionė:

 • Kuria ir stiprina ryšius, bendravimą ir veiklą tarp Šiaurės ir (arba) Baltijos šalių;
 • Stiprina Šiaurės ir Baltijos šalių bendrystės jausmą Šiaurės ir Baltijos šalių kultūriniame gyvenime;
 • Gerina supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių panašumą ir skirtumus;
 • Didina Šiaurės ir Baltijos šalių menininkų ir jų darbų žinomumą.

Nepriimamos paraiškos kelionėms toje pačioje šalyje ir (ar) teritorijoje, arba kelionėms į (iš) šalis, kurios nepriklauso Šiaurės ir Baltijos šalims.

Mobilumo programa neteikia  pirmenybės prašantiems finansavimo vykti į menininkų rezidencijas, nes meno rezidencijos finansavimą menininkams rezidentams gauna per šios programos Meno rezidencijų rėmimo modulį.

Informacija ir kontaktai

Daugiau informacijos apie reikalavimus, sąlygas, paraiškos formą ir DUK  rasite programos operatoriaus, Šiaurės šalių kultūros centro, tinklalapyje >>