Rėmimo programų paraiškų terminai 2021 m.

2021/01/21

Rėmimo programų paraiškų terminai 2021 metais:

NORDPLUS programa

Paraiškos priimamos nuo sausio 1 d. iki vasario 1 d.

Viešojo administravimo mobilumo programa

Paraiškos priimamos nuo sausio 15 d.  iki kovo 30 d.

Šiaurės šalių kultūros ir meno programa

Paraiškos priimamos nuo vasario 8 d. iki kovo 8 d.
Paraiškos priimamos nuo rugpjūčio 10 d. iki rugsėjo 13 d.

Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa:

Šiaurės šalių kultūros fondas:

Ši programa turi tris paraiškų terminus:

2021 m. vasario 1 d.
2021 m. gegužės 3 d.
2021 m. spalio 1 d.

Vaikų ir jaunimo programa Norden 0-30:

Paraiškos priimamos nuo sausio 11 d. iki vasario 11 d.
Paraiškos priimamos nuo balandžio 6 d. iki gegužės 6 d.
Paraiškos priimamos nuo rugsėjo 36 d. iki spalio 6 d.

Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo rėmimo programa:

Paraiškos priimamos nuo kovo 15 d. iki gegužės 1 d.

Šiaurės šalių institucijų ir organizacijų mobilumo programa – NOIM

Paraiškos šiai programai priimamos visus metus.

Šiaurės šalių lyčių lygybės fondas

Paraiškos priimamos nuo kovo 1 d. iki kovo31 d.

Žmonių su negalia organizacijų bendradarbiavimo programa:

Paraiškos priimamos iki 2021 m. vasario 28 d.

NIVA

Šiaurės šalių profesinės sveikatos specialistų tobulinimo institutas (NIVA) visus metus teikia paramą Baltijos šalių bei Rusijos piliečiams dalyvauti įvairiuose kursuose. Paraiškų teikimo termino nėra.